अबं
Source : dictionary

थार
गुबै
लाथिखमा
ultimator
eternal truth