अख'गार
Source : dictionary

गोबाअन
गोबागार
to vomit