बिहुंआव  नोंथांखौ  बरायबाय

"बर’ थुनलाइ आफाद" आ बर’ राव, हारिमु आरो थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो जौगा होनायनि थांखिजों गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। थांखिआ जादों बर’ रावनि मान दान्दाखौ बुहुमनि गोजौ थाखोनि रावफोरजों समान खालामनाय। गोदान मुगाजों एबा बिरोंदामिन मुगाजों गोरोबनानै बर’ रावखौ "Digitalization" खालामनायनि थांखिजों "बर’ थुनलाइ आफाद" आ मोनसे गिदिर बिथांखि लादों, बेनो जादों बर’ रावनिफ्राय गुबुन रावाव आरो गुबुन रावनिफ्राय बर’ रावाव Online Translation खालामनाय। बे थांखिजोंनो "बर’ थुनलाइ आफाद" आ बर’ रावनि "Online Dictionary" खौ बानायनानै दिहुननाय जाबाय।